Contabil autorizat Bucuresti :: Contabilitate Bucuresti

Contabil autorizat Bucuresti :: Contabilitate Bucuresti Contabilitate Bucuresti :: PFA Elena Marin :: Telefon: 021 212 0110 – 021 210 07 99 – 0761 693 394

Servicii Contabilitate Bucuresti

Contabilitate primara Bucuresti, servicii complete de contabilitate Bucuresti

PFA CONTABIL AUTORIZAT BUCURESTI MARIN ELENA, membru CECCAR din anul 2007, infiintata in aprilie 2008, inregistrata la ANAF conform Certificatului de Inregistrare Fiscala seria A nr. 0482973/02.04.2008,
CIF: 23629000, Suntem inregistrati ca membrii ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR), domeniul de activitate este cu preponderenta prestarea de servicii contabile si consultatii in domeniul fiscal.

Evidenta contabila – contabil autorizat Bucuresti:
• preluare documenta primare
• inregistrarea documentelor contabile pe articole contabile
• intocmirea jurnalelor de TVA, registru jurnal, registru inventar
• inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli si intocmirea balantei lunare de verificare analitica si sintetica
• intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si semestriale
• intocmirea bilantului anual, precum si a situatiei financiare semestriale
• reprezentarea in fata controalelor fiscale
• obtinerea de certificate fiscale si reglarea fisei de platitor la Administratia Financiara
• informarea conducerii societatii despre rezultatele financiare si contabile lunare
• intocmirea de alte situatii tip cerute de societate
• refaceri ale evidentei contabile

Evidenta personal:
• intocmirea statelor pe baza pontajului lunar
• depunerea statelor si a declaratiei de ITM
• intocmirea si depunerea tuturor declaratiilor aferente salariilor ( CAS, CASS, SOMAJ )
• intocmirea si inregistrarea contractelor de munca si a actelor aditionale, decizii sau alte acte specifice la ITM
• completarea registrului de evidenta a salariatilor
• intocmirea si depunerea fiselor fiscale

NOTA:
Pentru relatia cu ITM, mentionez ca sunt atestata si in acest domeniu.
Deasemenea, in vederea asigurarii serviciilor de auditare, certificare bilant contabil si declaratie semestriala recomand o firma colaboratoare.